Valdymo struktūra

PATVIRTINTA
Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo tarnybos vadovo
Vigito Merkevičiaus
2012 m. gegužės 2 d. Nr. V-14

KALVARIJOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO TARNYBOS
VALDYMO SCHEMA

Dispečeris

Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas

Kalvarijos savivaldybės taryba

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos vadovas

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos vyriausioji buhalterė

Ugniagesių komandų skyrininkai

Ugniagesiai gelbėtojai

Scroll to top
Skip to content