Paslaugos

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba (toliau – Kalvarijos PAGT). Įsteigta 2000 metais gegužės 1 dieną. Ją sudaro trys ugniagesių komandos (toliau -UK):

  1. Jusevičių UK;
  2.  Liubavo UK;
  3. Sangrūdos UK.

 

Kalvarijos PAGT yra 29 darbuotojai:

2 – administracijos;
3 – skyrininkai;
24 – ugniagesiai gelbėtojai.

Kalvarijos PAGT gesina gaisrus ir gelbsti žmones, padeda gyventojams nelaimės atveju buityje, atlieka darbus avarijų vietose, talkina kitoms specialiosioms tarnyboms. Kalvarijos PAGT turi penkis priešgaisrinius automobilius. Vidutinis automobilių tarnavimo laikas apie 25 metai. Kasmet Kalvarijos PAGT ugniagesiai gelbėtojai apie 80 kartų vyksta į įvairius gaisrus, atlieka apie 20 gelbėjimo darbų.

 

 

 

 

Scroll to top
Skip to content