Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos tikslas:

Gesinti gaisrus ir atlikti pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus.

Maloniai kviečiame susipažinti su mūsų įstaigos informaciniais pranešimais

Naujienos

Metas atnaujinti savo išvykimo krepšį

Civilinės saugos specialistai pataria pasitikrinti nelaimių atvejams skirto išvykimo krepšio turinį. Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus viršininko

Plačiau »

Mūsų funkcijos

  • Gaisrų gesinime atlieka pirminius veiksmus, dalyvauja avarijų, stichinių nelaimių, ekstremalių situacijų padarinių likvidavime. 
  • Atsako už Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos padalinių kovinę parengtį, pavestų funkcijų vykdymą. 
  • Organizuoja Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos darbuotojų mokymą, bei kvalifikacijos kėlimą
  • Kontroliuoja priešgaisrinius vandens telkinius bei privažiavimus prie jų, teikia privalomus nurodymus vandens telkinių savininkams nustatytiems trūkumams pašalinti.
  • Bendradarbiauja su Kalvarijos savivaldybės administracija, Kalvarijos  policijos komisariatu, dujų, elektros, vandens tiekimo tarnybomis, gesinant gaisrus ir vykdant pirminius gelbėjimo darbus.
  • Atlieka patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų remontą, eksploatuoja juos ekonomiškai, panaudodama tam skirtas lėšas.
  • Rūpinasi gaisrinės ir specialiosios technikos, bei įrangos įsigijimu, eksploatacija, remontu, užtikrina pavaldžių padalinių ūkinę ir finansinę veiklą.
  • Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais priskirtas funkcijas.

Turite mums klausimų ? Arba norite pasidalinti savo patirtimi ?

Mes mielai atsakysime į Jūsų klausimus!

Scroll to top
Skip to content